Skip to main content

Yayınlarım

Kitaplarım

Komşuma ziyaret!
İnal, S. (2024). Komşuma ziyaret! Bir kültürel antropolog farklı altkültür ve kökenden aileleri buluşturuyor. İstanbul: Cinius Yayınevi.

Dinsel, etnik ve göçmenlik konumları nedeniyle giderek birbirinden uzaklaşan
mahalle sakinlerini, kendi evlerinde sadece “bir kez” bir araya getirerek, istedikleri
konuları paylaşmalarını sağlamak mümkün mü? İnal, bu soruyu evet diyerek yanıtlıyor ve bunu, bir proje ile uygulayarak kanıtlamak için de çoktan hazır olduğunu bildiriliyor.

Eşi benzeri olmayan böyle bir buluşmayı, Hollanda’da geri bıraktırılmış mahallelerde gerçekleştirdi. Finansmanı belediye ve il yönetimlerinden sağlanan, “Komşuma ziyaret projesi”ni geliştirdi. Bunu, Türk ve Hollanda sivil toplum örgütlerinin katılımı ile üç ayrı kentte uyguladı. Toplam 110 aile (55 türk, 55 hollandalı), birbirlerini aynı gün ve saatte çocuklarıyla birlikte ziyaret edip kendi belirledikleri konuları paylaştılar.
Türkiye’de daha geniş uygulama alanı olan bu etkinlik, sosyal kaynaşmada kuram ve uygulamaya ilgi duyan herkes için tüm ayrıntılarıyla yazıldı.

Kültürlerarası iletişimde İDİ-modeli.
İnal, S. (2022). Kültürlerarası iletişimde İDİ-modeli: İkili konuşmaların kuram ve pratiği. İstanbul: Cinius Yayınevi.

Sami İnal’ın Hollanda’da kendi geliştirip uyguladığı bu iletişim modeli, üç temel öğeden oluşuyor:
İnsanlar,
Değişkenler: bilgi, beceri ve davranış,
İlişkiler.
Modelin sunumu, tehlike oluşturduğu düşünülen kültüre odaklı işlevselcilik yaklaşımı ile başlıyor. Farklı altkültür ve kökenden insanlar arasındaki etkileşim, yazara özgü kavram ve örnekler ile açıklanıyor. Araştırmacılar için yöntemsel, yüz yüze konuşanlar için pratiksel yönergeler sunuyor.

Basketbol üretilmiyor, tüketiliyor!
İnal, S. (2021). Basketbol üretilmiyor, tüketiliyor! Basketbolun yeniden yapılandırılmasında Aydın Örs yöntemi ve İDİ-iletişim modeli. İstanbul: Cinius Yayınevi.

Kültürel antropolojik bir yaklaşımla yayımlanan bu kitabımda; Türkiye’de basketbolun, (yabancı antrenör ve oyuncuların katılımıyla giderek artan kulüp başarıları ve seyir keyfine karşın) üretilmeyip tüketildiğini iddia ediyorum. Tanınmış antrenör Aydın Örs ile Anadolu Efes kulübü’nün altyapıya verdiği önem sayesinde; doksanlı yıllardaki basketbolumuza nitelik sıçraması kazandıran katkısını savunuyorum. Mevcut “antrenör ve oyuncu ağırlıklı yöntemler”in yetersizliğini gündeme getirerek, altyapının yeniden yapılandırılmasında “Aydın Örs yöntemi” ile Hollanda’da kendi geliştirip uyguladığım “Kültürlerarası iletişim için İDİ-modeli”ni seçenek olarak öneriyorum.

Komşumu ziyaret
Inal, S. (2020). Bezoek aan mijn buren. Een cultureel antropoloog bevordert burenrelaties tussen autochtone Nederlanders en migranten in Deventer, Tilburg en Dongen. Soest: Boekscout.

Bu kitabımda, Hollanda’da geri bıraktırılmış mahallelerde, birbirini çok az ya da hiç tanımayan yerli Hollandalı ve Türk ailelerin buluşmasını sağlayan, kendi geliştirip uyguladığım ‘Komşuma Ziyaret Projesi’ ile bu projenin uygulanmasında kullandığım, yine kendi geliştirdiğim ‘Aileden Aileye Tümevarım Yöntemi’ni sunuyorum.

Kültürlerarası iletişim için İDİ-modeli
Inal, S. (2017). Het MER-model voor interculturele communicatie. Noodzaak van een dialectische visie op interacties tussen autochtonen en migranten. Methodische richtlijnen en praktijkrichtlijnen voor hulpverleners. Soest: Boekscout.

Bu kitabımda, kendi geliştirdiğim bir kültürlerarası iletişim modelini sunuyorum. Model, insanların karşılıklı bilgi, beceri ve davranışlarını, toplumsal yapı ile ilişkilendiren diyalektik bir çalışmayı içeriyor.

Faslılarla yoksulluğa ilişkin dialogun gereği
Inal, S. (2008). Dialoog met Marokkanen over armoede. Tilburg: Mast/Tune.

Kitap şeklinde yayımlanan bu araştırma raporunda, Faslı göçmen grubunun bir bölümündeki yoksulluk nedeniyle, bu grupla Tilburg Belediyesi arasında kalıcı bir dialoğun gereği vurgulanıyor.

Makalelerim

Takım oluşturmada kültürlerarası iletişim: Yöntemsel ve pratik öneriler.
Inal, S. (2022). Interculturele communicatie in teamontwikkeling:
Methodische en praktische richtlijnen. SPORTgericht, jrg. 76, nr. 1.

Bu makalemde Türkiye’de “Basketbol üretilmiyor, tüketiliyor” başlığı altında yayınlanan kitabımda sunulan “Antrenör ve oyuncu ağırlıklı yöntemler”in yetersiz olduğunu iddia edip, “İDİ-iletişim modeli”ne temellendirilmiş kendi geliştirdiğim “Dinamik (diyalektik) Yöntem” alternatif olarak sunuluyor.

Komşuma ziyaret projesi. Bir proje analizi
Inal, S. (2012). Bezoek aan mijn buren. Balans van een project. MO/Samenlevingsopbouw, nr. 231, pp.8-11

Bu makalemde, Hollanda’nın Dongen kentinde, 30 ailenin (15 yerli Hollandalı, 15 Türk) katılımı ile gerçekleştirdiğim Komşumu Ziyaret Projesi’nin olumlu ve olumsuz etkenlerini çözümleyip yorumluyorum.

Kültürlerarası iletişim için MER-modeli
Inal, S. (2004). MER-model voor interculturele communicatie. Kennis, vaardigheden en houding centraal. Sociaal Pedagogische Hulpverlening, nr. 59, pp. 24-29.

Bu makalemde, hizmet sektöründe çalışan yerli yardım görevlisi ile yardım alan göçmen arasındaki iletişimi çözümlemeye ve yorumlamaya yönelik iyi niyetle geliştirilen modellerin, yardım hizmetlerine ve bilimsel çalışmalara katkısının çok az olduğunu ileri sürüyorum. Bu durumun beni yeni bir model geliştirmeye yönelttiğini bildirip kendi geliştirdiğim ‘Kültürlerarası iletişim için MER-modeli’ni sunuyorum.    

Aileden aileye tüme varım yöntemi
Inal, S. (2004). Inductieve methode van gezin naar gezin. MO/Samenlevingsopbouw,nr. 202, pp. 12-16.

Bu makalemde, Tilburg kentindeki üç mahallede 20 aile ile (10 Türk, 10 yerli Hollandalı) gerçekleştirdiğim ‘Komşumu ziyaret projesi’nin sonuçlarını sunuyorum.

Hollanda’da göçmenlere yapılan yardım hizmetlerinin ölçülmesinde kullanılan Yedi Aşama Modeli’ne bir eleştiri
Inal, S. (2002). Sferen van interculturalisering: kanttekeningen bij het 7-stadiamodel voor interculturalisering. Sociaal Pedagogische Hulpverlening, nr. 49, pp. 36-41.

Bu makalemde, Hollanda’da çok kültürlülüğün ölçülmesinde kullanılan Yedi Aşama Modeli’ni, kültürü değişmeyen bir kavram olarak ele aldığı ve aşamalar arasında bir bağıntı kurmadığı için redediyorum ve kendi önerilerimi sunuyorum.

Göçmen gençleri için kentsel ve semtsel çalışmaların önemi
Inal, S. (1995). Onderscheid tussen buurt- en stedelijk jongerenwerk: Belang van algemeen jongerenwerk voor de positie van migrantenjongeren. Tijdschrift voor jeudghulpverlening en jeugdwerk, nr. 12, pp. 31-34.

Bu makalemde, kent merkezinde tüm gençliğe açık Kent Gençlik Merkezi ile asıl olarak belirli bir semt gençliği için olan Semt Gençlik Merkezi’nin işlevlerinin farklı olduğunu ileri sürüp, yabancı kökenli gençlere yönelik çalışmalarda, bu farklılığn gözönünde bulundurulmasının etkili olacağını ileri sürüyorum. Kentsel çalışmalarda sosyal-kültürel etkinliklere, semtsel çalışmalaarda ise eğitim ve işe önem verlmesini öneriyorum.