Skip to main content

Ayırdedici özelliğim

Firmamın etkinliklerinde, toplumsal pratikten edindiğim bilgi ve deneyim ile kimi sosyal bilimciden esinlenerek geliştirdiğim bir model, proje ve yöntemden yararlanıyorum (bkz. Yayınlarım). Bu özelliğimle, toplumsal sorunların ele alınışında, başkalarının geliştirdiği araçları kullanan firmalardan ayrılıyorum.

Kültürlerarası iletişim için İDİ-modeli 

Bu, Hollanda yerli halkı ile göçmenler arasındaki iletişimi (intercultural communication) etkileyen tüm bireysel ve toplumsal unsurların karşılıklı etkileşim içeriside bir bütün olarak sunulduğu bir iletişim modeli. Eğitimlerde yerli katılımcıların göçmenlerle olan yüz yüze görüşmelerinden hareket ederek şu yolu izliyorum:

– Önce iletişim içerisindeki insanların kim olduklarını betimliyorum;
– Sonra bu insanların, başarılı bir iletişim için zorunlu olan, birbirlerinin arka
planlarına ilişkin bilgi, bireysel beceri ve birbirlerine karşı önyargısız
davranışlara hangi ölçüde sahip olduklarını belirliyorum;
– Daha sonra da insanların bu özellikleri arasındaki ilişkileri yorumlayarak,
aralarındaki benzerlik ve farklılıkları saptayıp, keyifli uygulamalarla bu
farklılıkların giderilmesine çalışıyorum. Bunu yaparken toplumsal yapı ile birey
arasındaki etkileşimi temel alan diyalektik bir yöntem kullanıyorum.

Komşumu ziyaret projesi ve
Aileden aileye tüme varım yöntemi

Kendi geliştirdiğim bu proje ve yöntemi, Hollanda’nın üç ayrı kentinin geri bıraktırılmış mahallelerinde, aralarında çok az ya da hiç komşuluk ilşkisi olmayan yerli Hollandalı aileler ile Türk aileleri buluşturmak için uyguladım. Sonuç: 110 aile (55 Türk, 55 yerli Hollandalı) birbirlerini aynı gün ve saatte evlerine davet ederek, kendi belirledikleri konuları paylaştılar.
Tüme varım yönteminin bu projedeki tanımı: Mahalle sakinlerinin kendi yaşam pratiklerinden hareketle, onların gereksinimlerini ve fikirlerini keşfederek bir sonuca varmak. Burada mahalle sakinleri, etken ve girişimde bulunan bireyler olarak görülmektedir.