Skip to main content

Referenties

Alleen de namen van de opdrachtgevers die hun toestemming hebben gegeven, worden hier vermeld in alfabetische volgorde.

Opdrachtgevers

Aard opdracht

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant in Eindhoven Cultureel antropologisch onderzoek naar interculturalisering Bureau Jeugdzorg
Culturele Vereniging voor Alevieten in Tilburg Bestuurondersteuning
De Bocht, organisatie voor hulpverlening aan vrouwen in Tilburg Training intercultureel management voor de leidinggevenden.
Training interculturele communicatie voor de uitvoerenden
DLV Adviesgroep nv in Wageningen Ondersteuning van het project etnisch ondernemerschap in halalproducten
Fatima, organisatie voor hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperking in Wehl Training interculturele communicatie voor de uitvoerenden
Gemeente Dongen Ontwikkeling en uitvoering van het project Bezoek aan mijn Buren i.s.m. het Turks Cultureel Centrum, Stichting Richting en de wijkraden West 1 en Oud Dongen
(met subsidie van de provincie Noord-Brabant)
Griffioen Wassenaar bv in Wassenaar Training interculturele communicatie voor de uitvoerenden
Jeugdhulpverleningsorganisaties in Midden-Brabant Cultureel antropologisch onderzoek naar het beleid en de toegankelijkheid voor jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst in Midden-Brabant
Marokkaanse Stichting Tilburg Cultureel antropologisch onderzoek naar de opvattingen van de Marokkaanse migrantengroep over armoede (met subsidie van de provincie Noord-Brabant)
De Start Foundation en Provincie Noord-Brabant Ontwikkeling en uitvoering van het armoedeproject (met subsidie van de provincie Noord-Brabant)
P & O Services in Zaltbommel Samenwerking bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse inleidingen over interculturele communicatie voor landbouwbedrijven
Raad van de Kinderbescherming vestiging Zwolle Training intercultureel management voor de leidinggevenden. Training interculturele communicatie voor de uitvoerenden.
Stichting Turkse Gemeenschap Tilburg Begeleiding van het bestuur bij de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan.
Stichting Kompaan voor jeugdhulpverlening in Goirle Onderzoek naar de gehanteerde methoden binnen Kompaan
Steunpunt Minderheden Overijssel in Almelo Beleidsontwikkeling voor interculturalisering in de provincie Overijssel
Stichting Turkse Ouderen Tilburg Cursus vergaderen en notuleren
Stichting Twern voor maatschappelijke ontwikkeling in Tilburg Project Bezoek aan mijn buren voor migranten- en autochtone gezinnen in Zuid-West Tilburg.
Training interculturele communicatie voor de uitvoerenden van het team Zuid-West
Vereniging van Turkse Ondernemers Tilburg Begeleiding bij de oprichting van de Vereniging van Turkse Ondernemers Tilburg
Uno Food Industry inBergen op Zoom Begeleiding van het bestuur bij de oprichting van het bedrijf met meerdere culturen
Zelder Plant Breeders and Seedsmen in Gennep en Cansa bv in Ankara/Turkije Begeleiding van multicultureel ondernemerschap