Publicaties

Boeken

Basketbol üretilmiyor, tüketiliyor!
İnal, S. (2021). Basketbol üretilmiyor, tüketiliyor! Basketbolun yeniden yapılandırılmasında Aydın Örs yöntemi ve İDİ-iletişim modeli. İstanbul: Cinius Yayınevi.
Nederlandse titel: Basketbal in Turkije wordt niet geproduceerd, maar geconsumeerd!

Inal, S. (2020). Bezoek aan mijn buren. Een cultureel antropoloog bevordert burenrelaties tussen autochtone Nederlanders en migranten in Deventer, Tilburg en Dongen. Soest: Boekscout.

Inal, S. (2017). Het MER-model voor interculturele communicatie. Noodzaak van een dialectische visie op interacties tussen autochtonen en migranten. Methodische richtlijnen en praktijkrichtlijnen voor hulpverleners. Soest: Boekscout.

Inal, S. (2008). Dialoog met Marokkanen over armoede. Tilburg: Mast/Tune.

 

Artikels

Inal, S. (2022). Interculturele communicatie in teamontwikkeling:
Methodische en praktische richtlijnen. SPORTgericht, jrg. 76, nr. 1.

Inal, S. (2012). Bezoek aan mijn buren. Balans van een project. MO/Samenlevingsopbouw, nr. 231, pp. 8-11

Inal, S. (2004). MER-model voor interculturele communicatie. Kennis, vaardigheden en houding centraal. Sociaal Pedagogische Hulpverlening, nr. 59, pp. 24-29.

Inal, S. (2004). Inductieve methode van gezin naar gezin. MO/Samenlevingsopbouw, nr. 202, pp. 12-16.

Inal, S. (2002). Sferen van interculturalisering. Kanttekeningen bij het 7-stadiamodel voor interculturalisering. Sociaal Pedagogische Hulpverlening, nr. 49, pp. 36-41.

Inal, S. (1995). Onderscheid tussen buurt- en stedelijk jongerenwerk. Belang van algemeen jongerenwerk voor de positie van migrantenjongeren. Tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk, nr. 12, pp. 31-34.