Publicaties

Boeken

Inal, S. (2020). Bezoek aan mijn buren. Een cultureel antropoloog bevordert burenrelaties tussen autochtone Nederlanders en migranten in Deventer, Tilburg en Dongen. Soest: Boekscout.

Inal, S. (2017). Het MER-model voor interculturele communicatie. Noodzaak van een dialectische visie op interacties tussen autochtonen en migranten. Methodische richtlijnen en praktijkrichtlijnen voor hulpverleners. Soest: Boekscout.

Inal, S. (2008). Dialoog met Marokkanen over armoede. Tilburg: Mast/Tune.

 

Artikels

Inal, S. (2012). Bezoek aan mijn buren. Balans van een project. MO/Samenlevingsopbouw, nr. 231, pp. 8-11

Inal, S. (2004). MER-model voor interculturele communicatie. Kennis, vaardigheden en houding centraal. Sociaal Pedagogische Hulpverlening, nr. 59, pp. 24-29.

Inal, S. (2004). Inductieve methode van gezin naar gezin. MO/Samenlevingsopbouw, nr. 202, pp. 12-16.

Inal, S. (2002). Sferen van interculturalisering. Kanttekeningen bij het 7-stadiamodel voor interculturalisering. Sociaal Pedagogische Hulpverlening, nr. 49, pp. 36-41.

Inal, S. (1995). Onderscheid tussen buurt- en stedelijk jongerenwerk. Belang van algemeen jongerenwerk voor de positie van migrantenjongeren. Tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk, nr. 12, pp. 31-34.