Skip to main content

Publicaties

Boeken

Komşuma ziyaret!
İnal, S. (2024). Komşuma ziyaret. Bir kültürel antropolog, farklı altkültür ve
kökenden aileleri buluşturuyor. İstanbul: Cinius Yayınevi. İstanbul: Cinius Yayınevi.
Nederlandse titel: Bezoek aan mijn buren! Een cultureel antropoloog brengt mensen met verschillende subculturen en afkomst bijeen.

Kültürlerarası iletişimde İDİ-modeli.
İnal, S. (2022). Kültürlerarası iletişimde İDİ-modeli: İkili konuşmaların kuram ve pratiği. İstanbul: Cinius Yayınevi.
Nederlandse titel: MER-model voor interculturele communicatıe. Theorie en praktijk van tweegesprekken.

Basketbol üretilmiyor, tüketiliyor!
İnal, S. (2021). Basketbol üretilmiyor, tüketiliyor! Basketbolun yeniden yapılandırılmasında Aydın Örs yöntemi ve İDİ-iletişim modeli. İstanbul: Cinius Yayınevi.
Nederlandse titel: Basketbal in Turkije wordt niet geproduceerd, maar geconsumeerd!

Inal, S. (2020). Bezoek aan mijn buren. Een cultureel antropoloog bevordert burenrelaties tussen autochtone Nederlanders en migranten in Deventer, Tilburg en Dongen. Soest: Boekscout.

Inal, S. (2017). Het MER-model voor interculturele communicatie. Noodzaak van een dialectische visie op interacties tussen autochtonen en migranten. Methodische richtlijnen en praktijkrichtlijnen voor hulpverleners. Soest: Boekscout.

Inal, S. (2008). Dialoog met Marokkanen over armoede. Tilburg: Mast/Tune.

Artikels

Inal, S. (2022). Interculturele communicatie in teamontwikkeling:
Methodische en praktische richtlijnen. SPORTgericht, jrg. 76, nr. 1.

Inal, S. (2012). Bezoek aan mijn buren. Balans van een project. MO/Samenlevingsopbouw, nr. 231, pp. 8-11

Inal, S. (2004). MER-model voor interculturele communicatie. Kennis, vaardigheden en houding centraal. Sociaal Pedagogische Hulpverleningnr. 59, pp. 24-29.

Inal, S. (2004). Inductieve methode van gezin naar gezin. MO/Samenlevingsopbouw, nr. 202, pp. 12-16.

Inal, S. (2002). Sferen van interculturalisering. Kanttekeningen bij het 7-stadiamodel voor interculturalisering. Sociaal Pedagogische Hulpverleningnr. 49, pp. 36-41.

Inal, S. (1995). Onderscheid tussen buurt- en stedelijk jongerenwerk. Belang van algemeen jongerenwerk voor de positie van migrantenjongeren. Tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk, nr. 12, pp. 31-34.