Skip to main content

Onderscheidingsvermogen

Bij de bedrijfsactiviteiten maakt TUNE Consultancy gebruik van de eigen ontwikkelde instrumenten: het MER-model van interculturele communicatie, het project Bezoek aan mijn buren en de Inductieve methode van gezin naar gezin. Deze instrumenten zijn in de praktijk van de sector zorg en welzijn door Sami Inal ontwikkeld en als boek gepubliceerd (zie Publicaties). Met dit kenmerk onderscheidt TUNE Consultancy zich van andere bedrijven die gebruik maken van elders ontwikkelde instrumenten.

Het MER-model voor interculturele communicatie 

Dit model biedt een kader voor de analyse en interpretatie van de problemen die in de relatie tussen autochtone Nederlanders en migranten ontstaan. Het model is gebaseerd op de kennis, vaardigheden en houding van de communicatiepartners en hun wisselwerking met de maatschappelijke structuur.

Het project Bezoek aan mijn buren en de Inductieve methode van gezin naar gezin

Dit project en deze methode voor de uitvoering hiervan bieden een kader om de relatie tussen migranten- en autochtone gezinnen in achtergestelde buurten te bevorderen. Om de Inductieve methode van gezin naar gezin anders te zeggen: het ontdekken van de behoeften en ideeën van buurtbewoners vanuit hun eigen beleving. De buurtbewoners worden hier gezien als initiatiefnemers voor hun handelen.